Trình bày đặc điểm của khu vực đồng bằng ( bài 29)

Question

Trình bày đặc điểm của khu vực đồng bằng ( bài 29)

Tryphena 2 years 2021-08-30T15:22:21+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T15:23:26+00:00

  * Đặc điểm:

  – Đồng bằng châu thổ hạ lưu sông lớn:

     + Có 2 đồng bằng lớn: đb sông Cửu Long và đb sông Hồng. Đây là hai vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước.

     + Đb sông Hồng: 15000 km2, có hệ thống đê bao bọc.

     + Đb sông Cửu Long: 40000 km2, cao 2-3 m so với mực nước biển, có mạng lưới sông ngòi và kênh rạch chằng chịt. Vào mùa lũ nhiều vùng trũng bị ngập nước (Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên).

  – Các đồng bằng Duyên hải Trung Bộ:

     + Diện tích khoảng 15000 km2.

     + Chia thành nhiều đb nhỏ, hẹp kém phì nhiêu.

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-08-30T15:24:02+00:00

  Đồng bằng châu thổ hạ lưu sông lớn.   

              – Có 2 đồng bằng lớn: Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Đây là hai vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước.

              – Đồng bằng sông Hồng: 15.000km2, có hệ thống đê bao bọc.

              – Đồng bằng sông Cửu Long: 40.000km2, cao 2 – 3m so với mực nước biển, có mạng lưới sông ngòi và kênh rạch chằng chịt. Vào mùa lũ nhiều vùng trũng bị ngập nước (Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên)

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )