Trình bày ảnh hưởng sông đối với đời sống con người

Question

Trình bày ảnh hưởng sông đối với đời sống con người

Daria 2 years 2021-08-23T03:40:13+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:41:46+00:00

  – Sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.

   – Lợi ích: là nguồn nước tưới, nguồn thuỷ sản, đường giao thông, cung cấp phù sa để hình thành đồng bằng… 

  – Tác hại của sông ngòi: Về mùa lũ, nước sông dâng cao, nhiều khi gây lụt lội, làm thiệt hại tài sản và tính mạng của nhân dân. 

  0
  2021-08-23T03:42:02+00:00

  -Sông là dòng chảy  tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.

  -Ích lợi: là nguồn nước cung cấp cho con người,động thực vật

  – Tác hại :lũ lụt,….

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )