Trình bày ảnh hưởng của sông đối với đời sống và hoạt động kinh tế của con người

Question

Trình bày ảnh hưởng của sông đối với đời sống và hoạt động kinh tế của con người

Letitia 1 year 2021-08-18T18:58:49+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:00:21+00:00

  Lợi ích: 

  -Cung cấp nước cho hoạt động sản xuất và đời sống.

  -Cung cấp thủy sản đáng kể, nơi nuôi trồng thủy sản

  -Bồi tụ phù sa cho vùng đồng bằng

  -Làm thủy điện thủy lợi

  -Làm đường giao thông vận tải

  -Làm khu du lịch

  Tác hại:

  Về mùa lũ, nước sông dâng cao, nhiều khi gây lũ lụt,làm thiệt hại lớn đến tài sản và sinh mạng của nhân dân quanh vùng

  0
  2021-08-18T19:00:30+00:00

  *Thuận lợi

  + Giúp nông dân tưới tiêu cây trồng.

  + Giúp người dân sinh hoạt.

  + Thủy điện.

  + Đánh bắt cá.

  *Khó khăn

  + Lụt lội , thiên tai.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )