Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích nào

Question

Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích nào

Letitia 2 years 2021-08-23T07:53:29+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:54:38+00:00

  Kiềm chế những việc làm trái pháp luật.

  0
  2021-08-23T07:54:43+00:00

  Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích

  -kiểm chế những việc làm trái pháp luật

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )