Trả lời hoặc tìm link thông tin cho mình với! 1. Kể tên các nhánh sông Mi-xi-xi-pi 2. Kể tên các nhánh sông A-ma-zon 3. Tại sao đồng bằng Laplata nhiề

Question

Trả lời hoặc tìm link thông tin cho mình với!
1. Kể tên các nhánh sông Mi-xi-xi-pi
2. Kể tên các nhánh sông A-ma-zon
3. Tại sao đồng bằng Laplata nhiều đầm lầy
4. Dòng sông được nhắc đến trong tác phẩm “Sông Đông êm đềm”là dòng sông nào? Tìm nơi xuất phát và nơi đổ ra biển của sông.

Almira 2 years 2021-08-30T10:39:16+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:40:29+00:00

  1/

  Sông Mississippi là một con sông  Bắc Mỹ. Cái tên “Mississippi” bắt nguồn từ cụm từ misi-ziibi, có nghĩa là ‘sông lớn’ trong tiếng Ojibwe.[3] Sông có chiều dài là 3.733 kilômét (2.320 dặm) từ hồ Itasca đến Vịnh Mexico. Một con sông khác ở Bắc Mỹ dài hơn là sông Missouri, với chiều dài 3.767 km (2.341 dặm) từ ngã ba của sông Jefferson, sông Madison  sông Gallatin đến sông Mississippi. Các sông nối tiếp nhau Jefferson, Missouri và Mississippi hình thành nên hệ thống các sông lớn nhất ở Bắc Mỹ.

  Nếu đo từ nguồn của sông Jefferson đến Vịnh Mexico, chiều dài của hệ thống sông Mississippi-Missouri-Jefferson là khoảng 6.275 km (3.900 dặm), tạo nên hệ thống sông dài thứ 4 trên thế giới.4

  2/

  0
  2021-08-30T10:40:59+00:00

   bài 1

  sông Mississippi được chia thành ba phần: thượng lưu, trung lưu và hạ lưu.

  Các phần này được phân chia như sau:

  -Phần thượng lưu kéo dài từ thượng nguồn của sông Mississippi ở hồ Itasca đến nơi hợp lưu với sông Missouri;

  -Phần trung lưu kéo dài từ nơi sông Mississippi hợp lưu với sông Missouri đến nơi hợp lưu với sông Ohio;

  -Phần hạ lưu kéo dài từ nơi sông Mississippi hợp lưu với sông Ohio đến cửa sông ở vịnh Mexico.

  bài 2 Amazon có lưu vực rộng nhất thế giới với hơn 1.000 sông nhánh đan chéo nhau dệt thành một mạng sông dày đặc, trong đó có hơn 17 nhánh có chiều dài 1.500 km. Lưu vực Amazon chiếm khoảng 40% tổng diện tích đại lục Nam Mỹ, lớn gấp đôi diện tích lưu vực sông Congo ở châu Phi.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )