Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào trước và sau khi đất nước thống nhất ? mấy bạn giỏi địa giúp mik với mik sẽ vote 5 s

Question

Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào trước và sau khi đất nước thống nhất ? mấy bạn giỏi địa giúp mik với mik sẽ vote 5 sao cho ai trả lời chi tiết và câu trả lời hay nhất

Florence 2 years 2021-08-23T08:26:51+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:28:07+00:00

   

  Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ từ sau khi đất nước thống nhất:

  – Trước khi đất nước thống nhất:

  + Chỉ có một số ngành sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực, thực phẩm. Sản xuất phụ thuộc nước ngoài.

  + Phân bố chủ yếu ở Sài Gòn – Chợ Lớn.

  – Từ sau khi đất nước thống nhất:

  + Sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của vùng (59,3% năm 2002), hiện nay chiếm hơn 1/2 giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.

  + Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng và cân đối: bao gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và chế biến lương thực, thực phẩm. Đã hình thành và phát triển nhanh nhiều ngành công nghiệp hiện đại như:hóa dầu khí, điện tử, công nghệ thông tin, chế tạo máy, hóa dược….

  + Phân bố công nghiệp ngày càng hợp lí hơn. Các trung tâm công nghiệp lớn của vùng là Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu. 

  TP. Hồ Chí Minh chiếm khoảng 50% giá trị sản xuất công nghiệp của vùng.

  Bà Rịa – Vũng Tàu là trung tâm công nghiệp khai thác dầu khí.

  Thủ Dầu Một (Bình Dương) là trung tâm công nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ trong các năm gần đây.

  + Khó khăn: Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và chất lượng môi trường bị suy giảm.

  0
  2021-08-23T08:28:50+00:00

  Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ từ sau khi đất nước thống nhất:

  – Trước khi đất nước thống nhất:

  + Chỉ có một số ngành sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực, thực phẩm. Sản xuất phụ thuộc nước ngoài.

  + Phân bố chủ yếu ở Sài Gòn – Chợ Lớn.

  – Từ sau khi đất nước thống nhất:

  + Sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của vùng (59,3% năm 2002), hiện nay chiếm hơn 1/2 giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.

  + Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng và cân đối: bao gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và chế biến lương thực, thực phẩm. Đã hình thành và phát triển nhanh nhiều ngành công nghiệp hiện đại như:hóa dầu khí, điện tử, công nghệ thông tin, chế tạo máy, hóa dược….

  + Phân bố công nghiệp ngày càng hợp lí hơn. Các trung tâm công nghiệp lớn của vùng là Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu. 

  TP. Hồ Chí Minh chiếm khoảng 50% giá trị sản xuất công nghiệp của vùng.

  Bà Rịa – Vũng Tàu là trung tâm công nghiệp khai thác dầu khí.

  Thủ Dầu Một (Bình Dương) là trung tâm công nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ trong các năm gần đây.

  + Khó khăn: Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và chất lượng môi trường bị suy giảm.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )