Tín phong là loại gió thổi thường xuyên từ : A. khoảng các vĩ độ 30 0 Bắc và Nam về xích đạo. B. khoảng các vĩ độ 30 0 Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ

Question

Tín phong là loại gió thổi thường xuyên từ :
A. khoảng các vĩ độ 30 0 Bắc và Nam về xích đạo.
B. khoảng các vĩ độ 30 0 Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60 0 Bắc và Nam.
C. khoảng các vĩ độ 60 0 Bắc và Nam về 2 cực Bắc và Nam.
D. hai cực Bắc và Nam về khoảng các vĩ độ 60 0 Bắc và Nam

Jocasta 2 years 2021-08-30T15:15:20+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T15:16:31+00:00

  Tín phong là loại gió thổi thường xuyên từ :

  A. khoảng các vĩ độ 30 0 Bắc và Nam về xích đạo.

  B. khoảng các vĩ độ 30 0 Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60 0 Bắc và Nam.

  C. khoảng các vĩ độ 60 0 Bắc và Nam về 2 cực Bắc và Nam.

  D. hai cực Bắc và Nam về khoảng các vĩ độ 60 0 Bắc và Nam

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )