tích cực tự giác trong hoạt động tập thẻ hoạt động xã hội là gì

Question

tích cực tự giác trong hoạt động tập thẻ hoạt động xã hội là gì

Agatha 2 years 2021-08-18T12:45:32+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T12:46:51+00:00

  Là lao động tự giác và sáng tạo

  0
  2021-08-18T12:47:23+00:00

  – các biểu hiện của tích cuc tu giac trong hoạt dong tập thể , hoạt dong xã hội

  + tham gia day du các hoạt dong

  + hung thú và nhiệt tình

  + làm tốt các nhiệm vụ dc giao, ko cần ai kiểm tra , nhac nho

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )