tích cực tự giác trong hoạt động tập thẻ hoạt động xã hội có ý nghĩa gì

Question

tích cực tự giác trong hoạt động tập thẻ hoạt động xã hội có ý nghĩa gì

Heulwen 2 years 2021-08-18T12:53:18+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T12:54:18+00:00

  Sẽ tạo cho mình thói quen tự giác, có tính tập thể

  Tự tin hơn

  0
  2021-08-18T12:55:17+00:00

  -giúp hòa nhập với tập thể , xã hội

  -tăng khả năng giao tiếp với tập thể, cộng đồng

  -mở rộng được nhiều mối quan hệ cộng đồng

  -mở rộng , tiếp thu kiến thức mới

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )