Thời đại đồ đá cũ, đồ đá mới, hiện đại, nhờ vào gì mà bùng nổ dân số ?

Question

Thời đại đồ đá cũ, đồ đá mới, hiện đại, nhờ vào gì mà bùng nổ dân số ?

Daria 2 years 2021-08-24T20:52:15+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:53:20+00:00

  Thời đồ đá cũ : nhờ vào người tinh khôn , đồ vật và vật dụng làm bằng đá mà bùng dân số 

  Thời đồ đá mới : nhờ vào chăn nuôi và trồng trọt 

  Hiện đại : nhờ vào sự phát triển của khoa học kĩ thuật và y tế 

  0
  2021-08-24T20:53:21+00:00

  Thời đồ đá cũ nhờ vào người tinh khôn, đồ vật và vật dụng làm bằng đá mà bùng nổ dân số

  Thời đồ đá mới thì nhờ vào chăn nuôi, trồng trọt

  Hiện đại nhờ vào khoa học kỹ thuật mà bùng nổ dân số

  ~ Halliii ~

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )