Theo em, vì sao sau chiến tranh thế giới thứ II Liên Xô phải khôi phục kinh tế? TRẢ LỜI ĐÚNG NHA.

Question

Theo em, vì sao sau chiến tranh thế giới thứ II Liên Xô phải khôi phục kinh tế?
TRẢ LỜI ĐÚNG NHA.

Xavia 2 years 2021-08-30T11:12:50+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T11:14:27+00:00

  Chụp hơi mờ 

  theo-em-vi-sao-sau-chien-tranh-the-gioi-thu-ii-lien-o-phai-khoi-phuc-kinh-te-tra-loi-dung-nha

  0
  2021-08-30T11:14:39+00:00

  Sau Chiến tranh thế giới thứ II,  mặc dù Liên Xô nắm cương vị là một nước thắng trận nhưng phải chịu những tổn thất nặng nề: 27 triệu người chết, 70.000 làng mạc, 32.000 nhà máy, xí nghiệp bị tàn phá. Vì vậy nên Nhà nước cần phải có những chính sách cải cách, chính sách khôi phục kinh tế nhằm giúp đất nước thoát khỏi cảnh đói nghèo, giúp đất nước phát triển hơn.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )