theo em nếu nhà nguyễn thi hành chính sách mềm dẻo thì thực dân pháp có xâm lược Việt Nam không? Tại sao?

Question

theo em nếu nhà nguyễn thi hành chính sách mềm dẻo thì thực dân pháp có xâm lược Việt Nam không? Tại sao?

Verity 1 year 2021-08-30T02:50:24+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:51:31+00:00

  nếu thực hiện chính sách mềm dẻo thì sẽ ko bị xâm lược nhưng mà tại vì việt nam mới xuất hiện nên còn quá non trẻ để nghĩ ra điều đó ta cũng sẽ thấy nước thái cũng sử dụng chiến lược mềm dẻo và trở thành đất nước duy nhất trong đông nam á chưa bị xâm lược

  0
  2021-08-30T02:51:34+00:00

  Theo em , nếu triều đình nhà Nguyễn thi hành chính sách mềm dẻo thì thực dân Pháp sẽ không xâm lược Việt Nam . Nhưng vì nhà Nguyễn không biết cách mềm dẻo , ngoại thương với các nước khác và học tập họ , nước ta lúc đó lại lạc hậu cho nên Pháp dễ dàng lấy cơ ” sang VN để khai sáng rồi cướp nước ta .

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )