Thế nào là giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gđ, dòng họ? nêu ý nghĩa và trách nghiệm của công dân.

Question

Thế nào là giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gđ, dòng họ? nêu ý nghĩa và trách nghiệm của công dân.

Kiera 1 year 2021-08-19T19:06:08+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:07:20+00:00

  Truyền thống là những giá trị tốt đẹp được hình thành trong quá trình tồn tại và phát triển của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được mọi người thực hiện.

  – Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ : là nối tiếp, phát triển, rạng rỡ thêm truyền thống.

  Ý nghĩa : rất quan trọng đối với mỗi người

  Trách nhiệm :

  – Chúng ta cần phải tôn trọng tự hào tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Sống trong sạch lương thiện, tiếp thu cái mới, xóa bỏ cái cũ lạc hậu.

  – Không làm tổn hại đến thanh danh của gia đình dòng họ.

  0
  2021-08-19T19:07:28+00:00

  – Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ : là tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy.

  – Ý nghĩa: giúp ta có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống, góp phần làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.

  – Trách nhiệm của công dân:

  + Trân trọng, tự hào, phát huy truyền thống.

  + Sống trong sạch, lương thiện, không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )