Thế nào là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới ?

Question

Thế nào là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới ?

Adelaide 1 year 2021-08-18T19:34:39+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:35:53+00:00

  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là:

  -Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo

  -Nhằm xoá bỏ nền chuyên chế phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản

  -Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

  0
  2021-08-18T19:35:54+00:00

  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm xoá bỏ nền chuyên chế phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. … Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là do giai cấp Tư sản liên minh với giai cấp Công nhân lật đổ chế độ phong kiến.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )