thảo nguyên phân bố tập trung ở khu vực nào thuộc trung và nam mỹ

Question

thảo nguyên phân bố tập trung ở khu vực nào thuộc trung và nam mỹ

Delwyn 2 years 2021-08-30T09:18:09+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T09:19:17+00:00

  Thảo nguyên phân bố tập trung ở:

  +Khu vực sơn nguyên Bra-Xi.

  +Giữa vùng đồng bằng A-ma-dôn và đồng bằng La-pla-ta, là vùng trũng xuống.

  0
  2021-08-30T09:19:17+00:00

  ĐÁP ÁN:

  Thảo nguyên phân bố tập trung ở khu vực sơn nguyên Bra-Xin và giữa đồng bằng A-ma-dôn và đồng bằng La-pla-ta thuộc trung và nam mỹ

  CHO MK CTLHN NHÉ

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )