Thắng lợi giải phóng dân tộc Á Phi Mỹ La-tinh tác động như thế nào đến tình hình thế giới

Question

Thắng lợi giải phóng dân tộc Á Phi Mỹ La-tinh tác động như thế nào đến tình hình thế giới

Gerda 2 years 2021-08-23T03:58:50+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:59:52+00:00

  Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ, Latinh sau CTTG thứ hai đã góp phần làm xói mòn và tan ra trật tự hai cực Ianta. Các nước từ thân phận thuộc địa và phụ thuộc đã giành được độc lập. Điều này làm thất bại 1 trong 3 mục tiêu trong chiến lược toàn cầu của Mĩ là đàn áp phong trào GPDT, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh vì hòa bình, dân chủ trên TG -> Đặc biệt là sự thắng lợi của CM Trung Quốc (1949) là mốc trật tự Ianta bị xói mòn -> những năm 90 phong trào GPDT phát triển và giàng thắng lợi bản đồ chính trị TG thay đổi sâu sắc -> Trật tự 2 cực Ianta đứng trước nguuy cơ sụp đổ hoàn toàn????

  0
  2021-08-23T04:00:35+00:00

  Thắng lợi giải phóng dân tộc Á Phi Mỹ La-tinh tác động như thế nào đến tình hình thế giới

  – Thắng lợi này đã hoàn toàn góp phần làm xói mòn và tan ra trật tự hai cực Ianta.

  – Các nước từ thân phận thuộc địa và phụ thuộc đã giành được độc lập, hoà bình

  – Điều này làm thất bại mục tiêu âm mưu trong chiến lược toàn cầu của Mĩ

  – Đặc biệt là sự thắng lợi của cách mạng TQ là mốc trật tự Ianta bị xói mòn

  – Trật tự 2 cực Ianta đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn

  – Những năm 90 phong trào giải phóng dân tộc ptriển và giành thắng lợi bản đồ chính trị của thế giới thay đổi mạnh mẽ

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )