`text{Lưu ý: chỉ dành cho BĐHH và mod tl, dân thường ko đc tl vì có thể ko chính xác, mai thao giảng nên cần câu tl chất lượng}` Nêu nguyên nhân, diễn

Question

`text{Lưu ý: chỉ dành cho BĐHH và mod tl, dân thường ko đc tl vì có thể ko chính xác, mai thao giảng nên cần câu tl chất lượng}`
Nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc cách mạng Nga `1905-1907`

Bridget 1 year 2021-08-30T21:16:56+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:18:03+00:00

  P/s : .-. Mik là BĐHH nha

  * Cách mạng Nga ( 1905 – 1907 )

  a) Nguyên nhân :

  – Đầu thế kỷ 20 , nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng

  => Mâu thuẫn giữa nhân dân Nga với chế độ Nga Hoàng

  – Chiến tranh Nga-Nhật ( 1904 – 1905 ) đã cùng làm tăng thêm các mâu thuẫn và cách mạng bùng nổ

  b) Diễn biến ( Lập bảng ở hình)

  c) Kết quả : Cuộc khởi nghĩa thất bại năm 1907

  d) Ý nghĩa :

  – Giáng 1 đòn nặng nề vào nền thống trị của địa chủ và vô sản

  – Làm suy yếu chế độ Nga Hoàng

  – Là bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc cách mạng XHCN ( xã hội chủ nghĩa )

  – Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

  `@Not copy`

  tet-luu-y-chi-danh-cho-bdhh-va-mod-tl-dan-thuong-ko-dc-tl-vi-co-the-ko-chinh-ac-mai-thao-giang-n

  0
  2021-08-30T21:18:34+00:00

  * Nguyên nhân :

  – Đầu thế kỉ XX , nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng 

  – Mâu thuẫn xã hội diễn ra gay gắt .

  * Diễn biến :

  – 9/1/1905 : 14 vạn công nhân Pe-tec-bua đưa bản yêu sách lên nhà vua 

  – 5/1905 : Nông dân nổi dậy phá dinh cơ

  – 6/1905 : Thủy thủ khởi nghĩa 

  – 12/1905 : Cuộc khởi nghĩa ở Mat-xcơ-va kéo dài 2 tuần lễ 

  * Kết quả :

  Cuộc khởi nghĩa thất bại

  * Ý nghĩa :

  – Làm suy yếu chế độ Nga hoàng 

  – Giáng đòn chí tử vào tư sản và địa chủ 

  – Chuẩn bị cho Cách mạng xã hội chủ nghĩa

  – Ảnh hưởng tới phong trào đấu tranh của công nhân trên thế giới

  Xin Câu trả lời hay nhất và 5 sao ạ !
  Đây là những gì cô giáo mình cho ghi hôm dự giờ trên lớp nên bạn có thể yên tâm nhé !

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )