Tại sao Việt Nam chưa phát triển ngành công nghiệp điện tử-tin học?

Question

Tại sao Việt Nam chưa phát triển ngành công nghiệp điện tử-tin học?

Elfreda 2 years 2021-08-31T06:28:57+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:30:24+00:00

  +Không đủ nhân lực

  +Sai sót còn cao

  +Chưa đủ nguyên vật liệu

  0
  2021-08-31T06:30:42+00:00

  vì nước ta còn nghèo nàn, một số tập trung ở nông thôn, không đủ điều kiện kinh tế để phát triển, nền kinh tế chưa phát triển mạnh

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )