Tại sao Trung và Nam Mĩ có nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu?

Question

Tại sao Trung và Nam Mĩ có nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu?

Keelin 2 years 2021-08-30T10:36:09+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T10:37:17+00:00

    Trung và Nam Mĩ có nhiều đới và kiểu khí hậu vì lãnh thổ trải dài theo hướng kinh tuyến từ vùng chí tuyến Bắc đến gần vòng cực Nam ( trải dài trên nhiều vĩ độ), lại có hệ thống núi cao đồ sộ ở phía Tây nên có gần đầy đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )