tại sao Trung Quốc thu hồi chủ quyền Với Hồng Kông và Ma Cao là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn với Trung Quốc

Question

tại sao Trung Quốc thu hồi chủ quyền Với Hồng Kông và Ma Cao là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn với Trung Quốc

Pandora 2 years 2021-08-30T10:19:26+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:21:03+00:00

  Ko chắc lắm nhó :

  Hồng Kông và Mà Cao có thể hút được tiền đầu từ từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới hiệu quả hơn so với các thành phố thuộc Trung Quốc đại lục vốn chịu nhiều ràng buộc về kiểm soát vốn

  – Hồng Kông và Ma Cao đã giúp Trung Quốc đẩy mạnh được phổ biến đồng nhân dân tệ ra thế giới.

  =>Là 2 nơi quan trọng đối vs Trung Quốc 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )