Tại sao sau chiến tranh lạnh ở một số nước châu á lại diễn ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới lãnh thổ, các phong trào ly khai với những hành

Question

Tại sao sau chiến tranh lạnh ở một số nước châu á lại diễn ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới lãnh thổ, các phong trào ly khai với những hành động khủng bố dã man
giúp mình với ạ !!! mai mình ktra rồi

Sophronia 2 years 2021-08-18T12:46:03+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T12:47:59+00:00

    * Có các nguyên nhân sau :

    +do sự thèm khát lãnh thổ của các nước hoặc sự chia cắt lãnh thổ của các đế quốc thời trước

    +do mẫu thuẫn sắc tộc hoặc tôn giáo

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )