Tại sao phải bảo vệ tài nguyên sinh vật ?

Question

Tại sao phải bảo vệ tài nguyên sinh vật ?

Felicity 1 year 2021-08-18T19:41:16+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:42:53+00:00

  Vì 

  Sinh vật giúp điều hòa khí hậu.

  Đa dạng sinh học.

  =>Có vai trò quan trọng. Vậy nên cần bảo vệ sinh vật.

  0
  2021-08-18T19:43:13+00:00

  Vì nếu không bảo vệ tài nguyên sinh vật thì : 

  _Cho ta rấ nhiều lợi ích

  _Cho ta môi trường sinh thái ,…

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )