Tại sao nói cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và đồng thời cũng là cuộc cách mạng t

Question

Tại sao nói cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và đồng thời cũng là cuộc cách mạng tư sản?

Delwyn 2 years 2021-08-23T04:05:57+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:07:09+00:00

     Vì cuộc chiến tranh giành Độc lập của 13 bang thuộc địa Mỹ do tư sãn lãnh đạo . Nhân dân đứng lên vì quyền lợi của họ. Các giai cấp lãnh đạo đều đưa lợi ích cá nhân lên trước rồi mới đến cộng đồng.
  Một lẽ đương nhiên là ko ai chịu sự kìm hãm về kinh tế và đời sống , cũng như phụ thuộc vào nền Kinh tế của Chính Quốc ( ĐQ Anh ) , vì thế Cuộc cách mạng nhanh chóng xãy ra.

  0
  2021-08-23T04:07:14+00:00

  Vì trước đây người dân ở các thuộc địa anh ở Bắc mĩ đều bị đàn áp và bóc lột nên nói đây là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và đồng thời cũng là cuộc cách mạng tư sản.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )