Tại sao người Mỹ không thành lập thành phố trực thuộc TW ở Việt Nam luôn đi nhỉ ???. Tôi thấy người Mỹ ủng hộ VN ở Biển Đông ạ. Nhưng hiện nay họ lại

Question

Tại sao người Mỹ không thành lập thành phố trực thuộc TW ở Việt Nam luôn đi nhỉ ???.
Tôi thấy người Mỹ ủng hộ VN ở Biển Đông ạ. Nhưng hiện nay họ lại để người Trung Quốc lập xóm, lập phố người Tầu trên lãnh thổ VN ạ.
Tại sao người Mỹ không thành lập thành phố trực thuộc TW ở Việt Nam luôn đi ví dụ như là tại Đà Nẵng toàn là người Mỹ chẳng hạn để đánh bật được người Tầu đi nhỉ ???.
Xin cảm ơn ạ !!!!

Doris 1 year 2021-08-27T11:39:45+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T11:41:32+00:00

  VÌ VN KO CHO HOẶC KO CÓ LỢI CHO HỌ

  0
  2021-08-27T11:41:40+00:00

  +Trung Quốc sang lập xóm ở Việt nam là sai.

  +Nhưng nếu người Mĩ làm vậy sẽ làm bất hòa giữa các nước

  +Với lại nếu làm vậy cugx không được phép và đều không có lợi cho cả 2 bên

  +Nếu Trung Quốc không tôn trọng lãnh thổ Việt Nam thì sẽ có thế giới và các quốc gia khác can thiệp nên bạn không phải lo nhé.

  (Chúc bạn học tốt)

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )