Tại sao người Mỹ không thành lập thành phố trực thuộc TW ở Việt Nam luôn đi nhỉ ???. Tôi thấy người Mỹ ủng hộ VN ở Biển Đông ạ. Nhưng hiện nay họ lại

Question

Tại sao người Mỹ không thành lập thành phố trực thuộc TW ở Việt Nam luôn đi nhỉ ???.
Tôi thấy người Mỹ ủng hộ VN ở Biển Đông ạ. Nhưng hiện nay họ lại để người Trung Quốc lập xóm, lập phố người Tầu trên lãnh thổ VN ạ.
Tại sao người Mỹ không thành lập thành phố trực thuộc TW ở Việt Nam luôn đi ví dụ như là tại Đà Nẵng toàn là người Mỹ chẳng hạn để đánh bật được người Tầu đi nhỉ ???.
Xin cảm ơn ạ !!!!

Miranda 1 year 2021-08-27T11:45:43+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-27T11:46:48+00:00

    Nhờ Liên hợp quốc thui bạn ạ . với lại Mỹ và Trung Quốc có quan hệ bất đồng

    với lại tại dân mik tham tiền bán cho Trung Quốc

    nên Mỹ không muốn can thiệp vào

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )