tại sao khí hậu bắc mĩ có sự phân hóa đa dạng

Question

tại sao khí hậu bắc mĩ có sự phân hóa đa dạng

Jena 1 year 2021-08-31T23:28:48+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T23:30:40+00:00

    *Khí hậu Bắc Mĩ có sự phân hóa đa dạng vì : Từ Bắc xuống Nam , có 3 vành đai khí hậu: hàn đới, ôn đới, nhiệt đới. Đây là sự phân hoá khí hậu theo vỹ độ ( quy luật địa đới, độ vỹ càng cao góc tới càng nhỏ, lượng bức xạ mặt trời càng ít…) Do địa hình Bắc Mĩ nằm từ vòng cực Bắc đến 1500 B

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )