Tại sao chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Question

Tại sao chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Elain 2 years 2021-08-30T17:44:31+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:45:53+00:00

   Vì chế độ phong kiến đã quá suy yếu, dần dần bị chủ nghĩa tư bản do quốc hội (tư sản) nổi dậy lật đổ ở các quốc gia châu Âu, rồi được xác lập trên toàn thế giới.

  0
  2021-08-30T17:46:04+00:00

  Đáp án:

  – Vì trong thời kì cách mạng công nghiệp, kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng làm cho nguyên liệu và thị trường tăng nhanh, do đó các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

  ~ Nếu đúng xin CTLHN + 5 sao + cảm mơm ~ 

  @quynhchik852

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )