Tai sao cần phải bảo vệ và khai thác hợp lí nguồn lợi từ sông

Question

Tai sao cần phải bảo vệ và khai thác hợp lí nguồn lợi từ sông

Delwyn 1 year 2021-08-19T18:56:22+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:58:17+00:00

  Cần phải bảo vệ và khai thác hợp lí nguồn lợi từ sông vì:

  +Sông ngòi nước ta đg bị ô nhiễm nặng nề do rác thải và các hóa chất độc hại từ các khu dân cư, các khu công nghiệp, các khu đô thị chưa qua xử lí thải vào sông 

  +Cần thực hiện tốt các biện pháp chống ô nhiễm nước sông:Bảo vệ rừng đầu nguồn; xử lí tốt các nguồn rác thải, chất thải sinh hoạt ở khu công nghiệp, dịch vụ; phòng chống lũ lụt…

  Chúc bạn học tốt~~

  0
  2021-08-19T18:58:18+00:00

  ⇒Sông ngòi ở nước ta đang bị ô nhiễm do: Rác thải và các hoá chất độc hại từ các khu dân cư, các  đô thị,..  vào các  dòng sông làm  cho nhiều  dòng sông  bị ô nhiễm nặng nề.

  ⇒Để bảo vệ nguồn tài nguyên rừng ,… 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )