Tại sao cách mạng Nga (1905-1907) là một cuộc cách mạng tư sản kiểu mới ?

Question

Tại sao cách mạng Nga (1905-1907) là một cuộc cách mạng tư sản kiểu mới ?

Donna 2 years 2021-08-18T13:53:04+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:54:13+00:00

  vì cuộc cách mạng Nga(1905-1907) là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp vô sản lãnh đạo trong thời kì đế  quốc chủ nghĩa

  0
  2021-08-18T13:54:34+00:00

  Cuộc cách mạng Nga được gọi là cách mạng tư sản kiểu mới vì: Thực hiện nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản đánh đổ Nga Hoàng (đánh đổ phong kiến), nhưng không phải do tư sản lãnh đạo mà là vô sản.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )