tại sao xã hội phong kiến phương Tây phát triển thế kỷ XI

Question

tại sao xã hội phong kiến phương Tây phát triển thế kỷ XI

Doris 2 years 2021-08-30T15:34:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T15:36:15+00:00

  Đáp án:

  Xã hội phong kiến phương Tây:

  – Thời kỳ hình thành: Từ thế kỉ V đến thế kỉ X, hình thành muộn, sau XH phong kiến phương Đông.

  – Thời kỳ phát triển: Từ thế kỷ XI đến XIV, phát triển rất phồn thịnh .

  – Thời kỳ khủng hoảng: Từ thế kỷ XV đến XVI, kết thúc sớm và bắt đầu chuyển sang chủ nghĩa tư

  bản.

  – Cơ sở kinh tế: Nông nghiệp đóng kín  trong lãnh địa .

  – Giai cấp cơ bản: Lãnh chúa và nông nô (bóc lột thông qua tô thuế).

  – Thế chế chính trị : Quân chủ.

  ~ Nếu đúng xin CTLHN + 5 sao + Cảm mơn ~

  @quynhchik852

  0
  2021-08-30T15:36:27+00:00

  Sau thế kỉ XI thành thị trung đại xuất hiện, nền kinh tế công thương phát triển.

  – Ở thế kỉ XI, sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp , đóng kín trong các công xã nông thôn hay trong các lãnh địa phong kiến vs kĩ thuật canh tác lạc hậu –> không phát triển 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )