Sự ra đời của nhà Ngô đinh tiền lê .Các vua đinh lê bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ ,cùng với sự phát triển kinh tế ,văn hóa ,xã hội có nhiều tha

Question

Sự ra đời của nhà Ngô đinh tiền lê .Các vua đinh lê bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ ,cùng với sự phát triển kinh tế ,văn hóa ,xã hội có nhiều thay đổi

Bernice 2 years 2021-08-23T08:08:04+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:09:28+00:00

  năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là đại cồ việt, đóng đô ở hoa lư.

  a) Nông nghiệp:

  – Ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của làng xã. Nhân dân trong làng, theo tập tục, chia ruộng đều cho nhau để cày cấy và nộp thuế, đi lính và làm lao dịch cho nhà vua.

  – Hằng năm vào mùa xuân, vua Lê thường về địa phương tổ chức lễ cày tịch điền và tự mình cày mấy đường để khuyến khích nhân dân sản xuất. 

  – Việc khai khẩn đất hoang được mở rộng. Nhà Lê cũng chú ý đào vét kênh ngòi ở nhiều nơi, vừa thuận lợi cho việc đi lại, vừa tiện tưới tiêu cho đồng ruộng. Do đó, nông nghiệp ngày càng ổn định và bước đầu phát triển.

  b) Thủ công nghiệp:

  – Xây dựng một số xưởng thủ công nhà nước, chuyên chế tạo các sản phẩm phục vụ nhu cầu của vua quan: đúc tiền, rèn vũ khí, may mũ áo và xây dựng cung điện, nhà cửa, chùa chiền,…

  – Trong nhân dân, các nghề thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển như nghề dệt lụa, kéo tơ, làm giấy, làm đồ gốm,… Thời Đinh – Tiền Lê đều cho đúc tiền đồng để lưu thông trong nước. 

  c) Thương nghiệp

  – Thuyền buôn nước ngoài đã đến Đại cồ Việt buôn bán. Nhiều trung tâm buôn bán và chợ làng quê được hình thành ở các địa phương.

  – Quan hệ bang giao Việt – Tống được thiết lập. Nhân dân miền biên giới hai nước tiếp tục qua lại trao đổi hàng hoá với nhau.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )