sự phát triển của Trung Quốc có ý nghĩa gì đối với Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung ( ở sách sử lớp 9 bài 4 )

Question

sự phát triển của Trung Quốc có ý nghĩa gì đối với Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung ( ở sách sử lớp 9 bài 4 )

Theodora 1 year 2021-08-30T02:23:35+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:25:03+00:00

  *Đối với thế giới:

  -Được dư luận đề cao và nâng cao vị trí của Trung Quốc trên thị trưởng quốc tế.

  -Tạo điều kiện để nền kinh tế Trung Quốc được hội nhập với nền kinh tế thế giới và ngược lại.

  Mình chỉ biết thế giới thôi.Bạn thông cảm.

  chúc bạn học tốt!!!!!!!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )