Sự phân bố các đai khí áp từ xích đạo về cực như sau a. Đai áp thấp , đai áp cao , đai áp thấp , đai áp cao b. Đai áp thấp đai áp thấp, đai áp cao đa

Question

Sự phân bố các đai khí áp từ xích đạo về cực như sau
a. Đai áp thấp , đai áp cao , đai áp thấp , đai áp cao
b. Đai áp thấp đai áp thấp, đai áp cao đai áp cao
c Đai áp cao đai áp thấp , đai áp cao , đai áp thấp

Calliope 2 years 2021-08-30T14:27:32+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T14:29:18+00:00

  Sự phân bố các đai khí áp từ xích đạo về cực như sau 
  A. Đai áp thấp , đai áp cao , đai áp thấp , đai áp cao
  B. Đai áp thấp đai áp thấp, đai áp cao đai áp cao
  C. Đai áp cao đai áp thấp , đai áp cao , đai áp thấp 

  Giải thích: Hình 50 SGK địa 6

  0
  2021-08-30T14:29:24+00:00

  Sự phân bố các đai khí áp từ xích đạo về cực như sau

  a. Đai áp thấp , đai áp cao , đai áp thấp , đai áp cao

  b. Đai áp thấp đai áp thấp, đai áp cao đai áp cao

  c Đai áp cao đai áp thấp , đai áp cao , đai áp thấp

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )