sự biến đổi về chất của sự vật hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ

Question

sự biến đổi về chất của sự vật hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ

Bernice 2 years 2021-08-18T13:10:27+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T13:12:02+00:00

    sự biến đổi về chất của các sự vật hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi về lượng.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )