sự Ban ơn và lòng thương hại làm giảm giá trị cn người đúng hay sai

Question

sự Ban ơn và lòng thương hại làm giảm giá trị cn người đúng hay sai

Winifred 1 year 2021-08-18T20:00:09+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T20:01:48+00:00

  MK nghĩ là đúng . Vì chúng ta ko đc khinh bỉ người khác nếu người ta có làm chuyện ko hay thì nói với người lớn chứ ko đc khinh bỉ người ta

  0
  2021-08-18T20:02:00+00:00

  Trả lời: Sự ban ơn và lòng thương hại làm giảm giá trị con người.

  ⇒ Ý kiến này là đúng

  Vì nó sẽ tạo ra sự phân chia cao thấp trong xã hội, làm cho mọi người sẽ có khoảng cách với nhau trong cuộc sống. Cho nên sự ban ơn và lòng thương hại sẽ làm giảm giá trị con người

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )