Sống có đạo đức, tuân theo pháp luật,tuần thao kỉ luật là gì. Cho ví dụ

Question

Sống có đạo đức, tuân theo pháp luật,tuần thao kỉ luật là gì. Cho ví dụ

Aliyah 2 years 2021-08-23T04:07:53+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:09:21+00:00

  Sống có đạo đức là phải tuân thủ theo pháp luật và ngược lại việc sống tuân theo pháp luật … Ví dụ: Ăn cắp => Đi tù => Không có điều kiện để trở thành bác sỹ, kỹ sư. … Có những hành vi không có đạo đức (ích kỷ, đố kỵ.

  0
  2021-08-23T04:09:25+00:00

  Chăm sóc ông bà lúc ốm đau

  Làm việc nhà giúo đỡ cha mẹ

  Rủ nhau thăm hỏi các thầy cô giáo cũ nhân ngày 20 tháng 11

  Tham gia hiến máu nhân đạo

  Không đua xe máy

  Không tàng trữ,vận chuyến,sử dụng ma túy

  Tham gia giữ gìn các di sản văn hóa lịch sử lâu đời

  Khônh vượt đèn đỏ,đi ngược chiều

  Giúo các nhà chức trách các hành vi phạm tội

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )