soạn địa lí 6 bài 27 Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực,động vật trên trên trái đất

Question

soạn địa lí 6 bài 27 Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực,động vật trên trên trái đất

Dilys 2 years 2021-08-15T02:52:18+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T02:53:44+00:00

  Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố động vật trên Trái Đất.

  – Động vật chịu ảnh hưởng khí hậu ít hơn vì động vật có thể di chuyển.

  – Sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phân bố các loài động vật.

  – Thành phần, mức độ tập trung của thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loài động vật.

  0
  2021-08-15T02:53:55+00:00

  đối với thực vật :

  • Khí hậu là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của thực vật 
  • Trong yếu tố khí hậu lượng mưa và nhiệt độ ảnh hưởng lớn tới sư phát triển của thực vật
  • Ảnh hưởng của địa hình tới sự phân bố thực vật 
  • Thực vật chân núi rừng lá rộng
  • Thực vật sườn núi rừng lá hỗn hợp
  • Thực vật sườn cao gần đỉnh lá kim 
  • Đất có ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật. Các loại đất có chất dinh dưỡng khác nhau nên thực vật khác nhau.
  • b. Đối với động vật 
   • Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố động vật trên Trái Đất. 
   • Động vật chịu ảnh hưởng khí hậu ít hơn vì động vật có thể di chuyển

   c. Mối quan hệ giữa thực vật với động vật 

  • Sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phân bố các loài động vật.
  • Thành phần, mức độ tập trung của thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loài động vật.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )