So sánh VĂN HÓA Ấn Độ trong Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn (chi tiết).

Question

So sánh VĂN HÓA Ấn Độ trong Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn (chi tiết).

Verity 1 year 2021-08-30T02:25:57+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:27:29+00:00

  Văn hóa Ấn Độ trong Vương triều Hồi giáo Đê-li : văn hóa hồi giáo được truyền vào Ấn Độ. Xây dựng một số công trình kiến trúc mang dấu ấn Hồi giáo và xây dựng kinh đo Đê – li thành một trong những thành phố lớn nhất thế giới.

  Văn hóa  Ấn Độ trong  Vương triều Mô-gôn: 

  – Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật.

  – Xây dựng chính quyền mạnh dựa trên liên kết quý tộc, không phân biệt nguồn gốc.

  – Đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng đắn và hợp lí , thống nhất đơn vị đo lường.

  – Xây dựng khối hòa hợp dân tộc , hạn chế sự phân biệt chủng tộc và tôn giáo , hạn chế sự bóc lột của chủ đất và quý tộc .

  Học tốt

  0
  2021-08-30T02:27:51+00:00

  – Vương triều Hồi giáo Đê-li:

  + Văn hóa Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ.

  + Công trình kiến trúc ở vương triều Đê-li xây dựng mang đậm dấu ấn Hồi giáo.

  + Sự phát hiện nhau giữa 2 nền văn minh đặc sắc: Ấn Độ Hinđu giáo và A-rập Hồi giáo.

  + Sự giao lưu Đông-Tây phát triển.

  – Vương triều Mô-gôn:

  + Khuyến khích, hỗ trợ khôi phục, phát triển các hoạt động sáng tạo, nghệ thuật.

  + Kiến trúc: đền có đỉnh tháp nhọn nhiều tầng.

  Chúc học tốt!!!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )