So sánh thời Tần và thời Hán thời phong kiến

Question

So sánh thời Tần và thời Hán thời phong kiến

Elain 2 years 2021-08-30T09:59:50+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:01:27+00:00

  * Sự giống nhau:

  – Bộ máy chính quyền phong kiến quân chủ tập trung…

  – Hoàng đế tự xưng là đấng tối cao, có quyền hành tuyệt đối, đứng đầu bộ máy nhà nước, có tổ chức thống nhất trong cả nước.

  * Sự khác nhau:

  Thời Tần – Hán

  – Đặt các chức quan Thừa tướng, Thái uý đứng đầu các quan văn võ giúp hoàng đế trị nước…

  – Lãnh thổ được chia thành các quận, huyện. Đặt các chức quan để cai trị…

  – Quan lại được cử tuyển, 1 số được thế tập…

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )