So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa xã hội phong kiến phương đông và phương tây

Question

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa xã hội phong kiến phương đông và phương tây

Sigourney 2 years 2021-08-30T10:04:12+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:05:52+00:00

  Xã hội phong kiến phương Đông:
  +Thời kỳ hình thành: Từ thế kỷ III trước Công nguyên đến khoảng thế kỷ X, từ rất sớm.
  +Thời kỳ phát triển: từ thế kỷ X đến XV, phát triển khá chậm.
  +Thời kỳ khủng hoảng: từ thế kỷ XVI đến XIX và kéo dài suốt 3 thế kỉ.
  +Cơ sở kinh tế: nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.
  +Giai cấp cơ bản: địa chủ và nông dân lĩnh canh (bóc lột thông qua tô thuế).
  +Thế chế chính trị: quân chủ.
   Xã hội phong kiến phương Tây (châu Âu): 
  +Thời kỳ hình thành: từ thế kỉ V đến thế kỉ X, hình thành muộn, sau Xã hội phong kiến phương Đông.
  +Thời kỳ phát triển: từ thế kỷ XI đến XIV, phát triển rất phồn thịnh .
  +Thời kỳ khủng hoảng: từ thế kỷ XV đến XVI, kết thúc sớm và bắt đầu chuyển sang chủ nghĩa tư bản.
  +Cơ sở kinh tế: Nông nghiệp đóng kín  trong lãnh địa.
  +Giai cấp cơ bản: Lãnh chúa và nông nô (bóc lột thông qua tô thuế).
  +Thế chế chính trị: Quân chủ.

  0
  2021-08-30T10:05:54+00:00

  Xã hội phong kiến phương Đông

  Thời gian hình thành : Hình thành tương đối sớm, từ trước Công nguyên (như Trung Quốc) hoặc đầu Công nguyên (như các nước Đông Nam Á).
  -Thời kì phát triển: Từ thế kỉ X – XV, phát triển khá chậm.
  – Thời kì khủng hoảng: Từ thế kỉ XVI đến XIX và kéo dài suốt 3 thế kỉ
  – Cơ sở kinh tế : Nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.
  – Giai cấp cơ bản: Địa chủ và nông dân lĩnh canh (bóc lột thông qua tô thuế).
  – Thể chế chính trị : Quân ch
  ủ chuyên chế

  Xã hội phong kiến ở châu Âu

  Thời gian hình thành : Hình thành muộn hơn, khoảng thế kỉ V và được xác lập, hoàn thiện vào khoảng thế kỉ X.
  -Thời kì phát triển: Từ thế kỉ XI – XIV, phát triển rất phồn thịnh.
  – Thời kì khủng hoảng: Từ thế kỉ XV đến XVI, kết thúc sớm và bắt đầu chuyển sang chủ nghĩa tư bản.
  – Cơ sở kinh tế : Nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa phong kiến.
  – Giai cấp cơ bản:Lãnh chúa và nông nô (bóc lột thông qua tô thuế).
  – Thể chế chính trị : Quân chủ chuyên chế

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )