so sánh phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu á,mĩ latinh khác gì với châu phi ? ai giúp mình với ạ

Question

so sánh phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu á,mĩ latinh khác gì với châu phi ?
ai giúp mình với ạ

Theodora 1 year 2021-08-18T19:11:58+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:13:41+00:00

  so sánh phong trào giải phóng dân tộc của các nước á , phi, mĩ latinh sau chiến tranh thế giới thứ 2.

  – Đối tượng đấu tranh:

  + Châu Á: Các nước đế quốc thực dân.

  +Châu Phi: Các nước đế quốc thực dân

  +Mỹ Latinh: phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ

  – Mục tiêu đấu tranh:

  + Châu Á: Đấu tranh giành độc lập.

  + Châu Phi: Đấu tranh giành độc lập.

  + Mỹ Latinh: Đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ.

  -Phương pháp đấu tranh:

  +Châu Á: Đấu tranh vũ trang (các nước Đông Nam Á), đấu tranh chính trị (Ấn Độ,..)

  + Châu Phi: Đấu tranh chính trị hợp pháp và thương lượng.

  + Mỹ Latinh: Nhiều hình thức đấu tranh phong phú (bãi công, nổi dậy, đấu tranh vũ trang).

  – Kết quả:

  + Châu Á: Nhiều nước dành được độc lập.

  +Châu Phi: Năm 1960, 17 nước châu phi lần lượt dành độc lập. hệ thống thuộc địa các nước nước đế quốc tan rã….

  + Mỹ Latinh: Chính quyền độc tài nhiều nước bị lật đổ, chính phủ dân tộc, dân chủ được thiết lập.

   khỏi cảm ơn

  0
  2021-08-18T19:13:46+00:00

  So sánh phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi, châu Á và Mĩ Latinh:

  * Giống:

  – Các phong trào đấu tranh đều diễn ra mạnh mẽ và giành thắng lợi cuối cùng.

  – Hình thức đấu tranh phong phú, lực lượng tham gia đông đảo.

  * Khác:

  – Phong trào đấu tranh ở châu Á giành được những thắng lợi đầu tiên. Châu Phi giành được thắng lợi sau cùng.

  – Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được mệnh danh là: “lục địa mới trỗi dậy” vì phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ sau một thời gian dài diễn ra yếu ớt. Nhân dân châu Phi còn phải đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai – một hình thức khác của chủ nghĩa thực dân.

  – Phong trào đấu tranh ở khu vực Mĩ Latinh được gọi là “lục địa bùng cháy”.

  – Châu Phi và châu Á đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ, Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )