so sánh hai khối kinh tế hiệp định mậu dịch tự do bắc mĩ với khối thị trường chung méc – cô -xua

Question

so sánh hai khối kinh tế hiệp định mậu dịch tự do bắc mĩ với khối thị trường chung méc – cô -xua

Vera 1 year 2021-08-30T02:59:13+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:00:33+00:00

  +Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ:
  -tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới
  -chuyển giao công nghệ, tận dụng nguồn nguyên liệu ở Mê-hi-cô
  -tập trung phát triển các ngành kĩ thuật cao ở hoa kì, Canada
  -Mở rộng thị trường nội địa và thế giới
  + Khối thị trường chung Méc-cô-xua
  -Thành lập năm 1991, gồm 4 quốc gia: Bra-xin, Ác -hen-ti-na, Chi-lê, U-ra quay,….

  0
  2021-08-30T03:00:44+00:00

  Hiệp định mậu dịch tự do bắc mĩ :

  Thời gian : 1993

  Các quốc gia : hoa kì , ca na da , mê xi cô

  Mục đích :

  +Tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới 

  +Chuyển giao công nghệ 

  Khôí thị trường chung méc – cô – xua

  _ Thời gian thành lập : năm 1991

  _ Các quốc gia : Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-guay, Pa-ra-guay, Chi-lê, Bô-li-vi-a

  _ Mục đích :

  + Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì

  + Tháo dỡ hàng rào thuế quan

  + Tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )