So sánh Châu Phi và Mĩ La tinh cuối tk XIX đầu tk XX

Question

So sánh Châu Phi và Mĩ La tinh cuối tk XIX đầu tk XX

Elfreda 1 year 2021-08-30T21:31:09+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:32:40+00:00

  * Giống:

  – Nhân dân các nước ở Mĩ Latinh, châu Phi, đều phải đấu tranh chống sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây.

  – Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ.

  * Khác:

  – Châu Phi đấu tranh chống đế quốc thực dân và tay sai để giải phóng dân tộc và giành lại chủ quyền.

  – Khu vực Mĩ Latinh sau khi giành độc lập nhân dân Mĩ Latinh phải tiếp tục đấu tranh chống chính sách bành trướng của Mĩ

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )