so sánh cách tính lịch phương đông và ngày nay để rút ra nhận xét???

Question

so sánh cách tính lịch phương đông và ngày nay để rút ra nhận xét???

Keelin 2 years 2021-08-30T10:37:53+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:39:28+00:00

  Cách tính lịch phương Đông:

  Một năm có 365 ngày, chia 12 tháng,tuần mùa

  Đo thời gian bằng ánh sáng mặt trời, 1 ngày bằng24h

  -> Chưa chính xác nhưng là cơ sở để phát triển nông lịch sau này

  Cách tính lịch phương Tây:

  Dương lịch:1 năm có 365 ngày +1/4 ngày,chia thành 12 tháng, mỗi năm có 30 hoặc 31 ngày, tháng 2 có 28 ngày

  -> Chính xác hơn, là cơ sở để hình thành lịch ngày nay

  =>Lịch ở phương Tây chính xác hơn lịch ở phương Đông

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )