so sánh 3 giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX, từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX,Giữa những năm 70 đến gi

Question

so sánh 3 giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX, từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX,Giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX. Trong quá trình phát triển của Phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Letitia 1 year 2021-08-31T23:51:22+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:52:30+00:00

  Giai đoạn I và II đều là các nước thuộc đấu tranh giành độc lập

  Giai đoạn I diễn ra hầu hết các khu vực trên thế giới.

  Giai đoạn II chỉ diễn ra ở châu Phi.

  Giai đoạn III nội chiến trong nước đấu tranh đòi quyền dân chủ.

  0
  2021-08-31T23:53:04+00:00

  *Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

  – Cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc nhằm đập tan hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, khởi đầu là Đông Nam Á, tiêu biểu là các nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào thành lập chính quyền cách mạng, tuyên bố độc lập trong năm 1945.

  – Phong trào đã lan rộng sang Nam Á và Bắc Phi, nhiều nước đã giành được độc lập.

  – Năm 1960 được gọi là “Năm Châu Phi”: 17 nước tuyên bố độc lập, sau đó nhiều nước được trao trả độc lập.

  – Ở Mĩ Latinh, ngày 1-1-1959, cách mạng Cuba thành công, chế độ độc tài thân Mĩ bị lật đổ.

  – Tới giữa những năm 60, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ. Lúc này, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc chỉ còn tồn tại ở các nước thuộc địa của Bồ Đào Nha và ở miền Nam Châu Phi.

  *từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX,

  – Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” với 17 nước tuyên bố độc lập.

  – Năm 1975, hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha tan rã, ra đời các quốc gia độc lập: Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích… và xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) ở cộng hoà Nam Phi (1993).

  – Sự tan rã các thuộc địa của Bồ Đào Nha là một thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

  *Giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

  – Cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập trung ở Rô-đê-đi-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.

  – Chính quyền của người da đen lần lượt được thành lập ở Rô-đê-đi-a năm 1980 (nay là Cộng hòa Dim-ba-bu-ê) và Tây Nam Phi năm 1990 (nay là Cộng hòa Nam-mi-bi-a).

  – Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ở Cộng hòa Nam Phi.

  => Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn

   

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )