Siêu tam câu ca .dao. 1biết on .2ton su trọng đạo. 3doan kết. 4hieu thao

Question

Siêu tam câu ca .dao. 1biết on .2ton su trọng đạo. 3doan kết. 4hieu thao

Alma 2 years 2021-08-23T07:27:30+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:28:47+00:00

  1 Biết Ơn

  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

  2 Tôn sư trọng đạo

  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

  Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa

  3 Đoàn Kết

  Lá lành đùm lá rách

  4 Hiếu Thảo

  Công cha nặng lắm ai ơi

  Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

  0
  2021-08-23T07:29:20+00:00

  1)ca dao,tuc ngữ , biết ơn;

  -Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

  Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa

  -Uống nước nhớ nguồn

  2)ca dao,tuc ngữ tôn sư trọng đạo:

  -Tiên học lễ hậu học học văn

  -Muốn sang thì bắc cầu kiều

  Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

  -Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

  -Trọng thầy mới được làm thầy

  3)ca dao,tuc ngữ đoàn kết

  -Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm

  -Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn

  -Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

  Thành công, thành công, đại thành công

  -Một cây làm chẳng nên non,

  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

  4)ca dao,tuc ngữ hiếu thảo

  -Dạy con, con nhớ lấy lời,

  Trọng cha, kính mẹ, suốt đời chớ quên.

  -Con khôn, nở mặt mẹ cha.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )