Sau khi kiểm tra đội quản lí đô thị thành phố H đã lập biên bản xử phạt các hộ gia đình xây dựng trái phép.Việc xử phạt này thể hiện bình đẳng về nội

Question

Sau khi kiểm tra đội quản lí đô thị thành phố H đã lập biên bản xử phạt các hộ gia đình xây dựng trái phép.Việc xử phạt này thể hiện bình đẳng về nội dung nào : quền và lợi ích: trách nhiệm pháp lí: nghĩa vụ: quản lí

Doris 2 years 2021-08-23T07:48:33+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T07:49:42+00:00

    Mình không biết nhưng mình nghĩ việc xử phạt này thể hiện bình đẳng ở nội dung là ở quyền và lợi ích nha bạn

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )