Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu ở phía Tây Hoa Kỳ là:

Question

Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu ở phía Tây Hoa Kỳ là:

Godiva 2 years 2021-08-30T18:15:44+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T18:17:42+00:00

     Cây lương thực: lúa mạch, ngũ cốc

    – Gia súc: chăn nuôi bò, lợn.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )