Quyền của công dân được xác lập thông qua

Question

Quyền của công dân được xác lập thông qua

Blanche Blanche 2 years 2021-08-23T07:57:38+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:59:06+00:00

  Đáp án: 

  Quyền của công dân được xác lập thông qua Hiến pháp và Pháp luật

  0
  2021-08-23T07:59:21+00:00

  Quyền của công dân được xác lập thông qua PHÁP LUẬT.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )