Quy mô các Đại điền trang thường là bao nhiêu hec-ta? A. Dưới 5 hec-ta B. Trên 5 hec-ta C. Hàng nghìn hec-ta D. 500 hec-ta

Question

Quy mô các Đại điền trang thường là bao nhiêu hec-ta?
A. Dưới 5 hec-ta
B. Trên 5 hec-ta
C. Hàng nghìn hec-ta
D. 500 hec-ta

Almira 2 years 2021-08-30T10:08:26+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:10:00+00:00

  Quy mô các Đại điền trang thường là bao nhiêu hec-ta?

  A. Dưới 5 hec-ta

  B. Trên 5 hec-ta

  C. Hàng nghìn hec-ta

  D. 500 hec-ta

  0
  2021-08-30T10:10:19+00:00

  Quy mô các Đại điền trang thường là bao nhiêu hec-ta?

  A. Dưới 5 hec-ta

  B. Trên 5 hec-ta

  C. Hàng nghìn hec-ta

  D. 500 hec-ta

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )